top of page

Yaşamın tüm çeşitlilikleriyle dolu, gerçek anlamda yaşayan mekânların oluşumuna nasıl katkıda bulunabilir, onları nasıl zenginleştirebiliriz?

“.. ancak toprağımızı, şehirlerimizi ve köylerimizi,

çevremizi, bütün hale getirerek kendimizi bütün kılabiliriz.”

Christopher Alexander,

The Battle for the Life and Beauty of the Earth

(Dünyanın Yaşamı ve Güzelliği için Mücadele), Oxford 2012, sy 86

Ekolojik döngülere, mevcut bitki ve hayvan topluluklarına değer verip, gözleyerek,  onlardan öğrenerek, yaşamla dolu yerleşimlerin eş-yaratıcısı olabiliriz.

Doğa ile uyumlu, onu destekleyen ve bu sayede zenginleşen yerleşimleri bütünsel, ekolojik bir perspektifle tasarlamak ve hayata geçirmek.. bu yaşama katkım bu.. 

  • İster arazi, ister bina

  • İster işyeri, isterse ev, konaklama alanı ya da üretim tesisi

  • İster yeni planlama, isterse de mevcudun yenilenmesi olsun.

  • Kırsal alana yerleşmek

  • Ekolojik ev ve/ya çiftlik kurmak

  • Mevcut işletmenizin doğaya uyumlu olarak yenilemek istiyorsanız

yapımını ister kendiniz yapın, ister biz yapalım, tasarımda birlikte çalışalım.. 

Tasarım ve yapımda bütünsel yaklaşım, gözlem ve araştırmaya dayalı, yerine ve projesine özel çözümleri görebilmek için, disiplinlerarası köprüleri sağlam oluşturmak, 40 kere düşünüp 1 kere biçmek ve uygulamada sorunlarla karşılaşmamak için, gelin en başında etraflıca çalışalım..

  

Our Featured Projects.

Project no.1

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Project no.2

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Project no.3

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

 

 

contact
bottom of page