top of page
About us

Arazimizde neler var?

Nasıl bir düzen işliyor, nasıl ilişkilerle bu canlılar, şimdiye dek yaşamlarını sürdürmüş?

Biz buradan ne bekliyoruz?

Hayallerimiz neler? Neden?

Bunları yapmak için araziyi değiştirmeye gerek var mı?

Ne kadar değiştirmekten sözediyoruz?

En az çaba ve masraf ile nasıl hayalimize en yakın yerleşimi yaratabiliriz?

Daha kolay sonuçları nasıl alırız?

Suyu, enerjiyi, gıdayı bir yerlerden taşımadan, temiz ve sağlıklı olarak elde etmenin ve varlıklarımızı tekrar tekrar kullanarak konfordan taviz vermeden tasarruf yapmanın yolları nelerdir?

Ve elbette; nihai amacımız ne?

Tasarım sürecine yukarıdakilerle başlayan uzun soruları yanıtladıktan sonra geçersek kalıcı ve sağlıklı bir yaşam alanı yaratma olanağımız olur. Öncelikle kılavuzumuzu, ilkelerimizi belirlemeli, tasarım süreci boyunca da gerektiği yerde detaylandırırken olgunlaştırmalıyız.  

 

Teknik yönden elimizde pek çok olanak var:

  • Enerji etkin tasarım için yerel ve yenilenebilir enerji kullanımı, araziye uygun tasarım

  • Suyun doğru ve doğasına uygun kullanımı: Yağmur suyu hasadı, su tutma ve toprak yaratma, gri su geri kazanımı, arazideki tüm su rejiminin planlanması,

  • Doğal biyolojik göletler; yüzme havuzu ve/ya ekosistem destek göletleri,

  • Güneş  enerjisinden en üst düzey yararlanma; trombe-duvarlar, güneş tuzaklar, akıllı kış bahçeleri, 

  • Gıda sistemleri; araziden tüm yaşayanlar için yeterli ve doğal gıdayı elde edebilmek.

  • Atık  / besin döngüsü; sıfır atık!. Her şey bir başkasına dönüşür.

Bütün bu olanakları temasta olmak istediğimiz doğa parçasının ve bizlerin beklentileri çerçevesinde dengeleyebilmek için ise, elimizde sadece tek bir olanak var;

 >>  iyi tasarım ve iyi yürütülen tasarım süreçleri

 

Bir işi bir defa yapmak için.

Yaptıklarımızın kalıcı olabilmesi, doğa ile birlikte evrilebilmesi, olgunlaşabilmesi için..

arazinin tasarımı ve toprak yapma

Our Team.

Andy Segal

Partner

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Rachel Lazar

Architect

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

bottom of page