top of page

Yapılar inşa edildikleri ekosistemin bir parçasıdır. Özenle tasarlanırlarsa, “yer”in doğası ile uyum içinde olabilir ve yaşam döngülerini yeniden yaratabilirler. Doğayla uyumlu, ekolojik mimarlık, yaşayan kültürler barındırır ve dünyada bulunduğumuz yerle bağlantı kurmamızın bir yolu olur. İçinde yer alacağımız fiziksel ve sosyal ekosistemin eş-yaratıcısı olmamıza fırsat verir. Sabit, yapılmış ve bitmiş bir kutu değil, inşaatın tamamlandığı gün yaşamın girdiği ve şekillendirebildiği, doğa ve insan eli değdikçe yeni nişler, yeni mikro alanlar yaratabilen, olgunlaşan ve zenginleşen bir başlangıç olarak düşünülmelidir bina..

Doluluğun boşlukla, açık alanın kapalı alanla, özelin kamusalla, içeridekinin dışarıdaki ile dengeli ve kademeli uyumu, dansıdır mimarlık. Kopuk kutucuklar değil, birimler, bireyler, mekânlar arası bağlantıların kurgusudur.  Sürekli bir akış halinin, dönüşümün, bir eliyle alırken diğer eliyle veriyor olmanın, doğal ekosistemlerdeki işleyişin insan yapımı düzenlere yansımasıdır..

İşte, bu çok popülerleşmiş “ekolojik mimarlık” sözünden biz kavramsal ölçekte bunları anlıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramını da sürdürülebilir yaşam olarak anladığımız da bu şekilde ortaya çıksın. Kaynak akışının ileriki nesillere de yetecek şekilde devamlılığının sağlanması..

Fiziksel ölçekte ise,

Ekolojik sıfatını kullanabilmemiz için bir sistem/arazi/bina;

>  En az çaba ile en etkin sonuç oluşmalı,

>  Çoklu işlevleri olmalı; Her eleman birden çok işleve hizmet edebilmeli ve kritik her işlev birden çok yolla desteklenmeli,

>  Enerjilerin (su, gıda, enerji, malzeme) akışı tam bir döngü içinde olmalı. Döngü hiçbir noktada kırılmamalı,

>  Her anlamda uyumlu ve dengeli bir çeşitlilik olmalı,

>  Her bileşenden en yüksek verim elde edilmeli,

>  Yerine, kaynaklara ve beklentilere “uygun teknoloji” (appropriate technoogy) yapılmalı.

 

 

Bu ilkeleri ekolojik, sürdürülebilir mimarlık için odaklarsak şu temel çalışma konuları oluşuyor:
- Yöreye uygun ve ekonomik doğal yapım teknikleri; yerel, ekonomik ve çağdaş  konfor şartlarını elde edecek optimizasyon,

- Güneş enerjisine duyarlı yerleşim ve tasarım; sera ve kış bahçeleri, trombe duvar çözümleri, sıcak su ve elektrik için güneş enerjisi,

- Biyokütleden en iyi yararlanacak şekilde tasarım

- Enerji etkin, pasif yapı, ısıtma - soğutma ve detay tasarımı

- Doğal ışık ve havalandırma

- Doğal yapı teknikleri ile  çağdaş konfor

- Su toplama, depolama, arıtma ve yağmur suyu hasadı,

- Pratik ve rahat mekânlar, iyi çalışan mekân planlaması

 

Bütünsel sistem tasarımı yaklaşımı bu çalışma konularını disiplinlerarası bağdaştırarak su, enerji,  gıda ve tüm kaynak döngüleriyle uyumlu yerleşimler tasarlayabiliriz. Üstelik böyle yerleşimlerde yaşamı keyifli, işletme maliyeti düşük olur.

About us

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide. Tell your visitors the story of how you came up with the idea for your business and what makes you different from your competitors. Make your company stand out and show your visitors who you are.

ekolojik mimarlık

tasarım ve uygulama

Our Team.

Ben Knoll

Partner

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Andy Segal

Partner

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Rachel Lazar

Architect

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

Ron Bird

Architect

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

bottom of page